حضور در دهمین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی، تجهیزات و ماشین الات وابسته شیراز

دهمین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی، تجهیزات و ماشین آلات وابسته در تاریخ 23 تا 26 آبان 1402 در محل نمایشگاه های بین المللی استان فارس (شهرک گلستان) برگزار شد. این نمایشگاه با حضور بیش از 150 شرکت داخلی و خارجی از 10 کشور جهان برگزار شد.

در این نمایشگاه، آخرین دستاوردها و نوآوری های صنعت معدن، صنایع معدنی، تجهیزات و ماشین آلات وابسته به نمایش گذاشته شد. همچنین، در این نمایشگاه، سمینارها و کارگاه های آموزشی مختلفی با حضور متخصصان داخلی و خارجی برگزار شد.

برخی از محورهای اصلی این نمایشگاه عبارت بودند از:

 • اکتشاف و استخراج مواد معدنی
 • فرآوری مواد معدنی
 • تولید و فروش مواد معدنی
 • تجهیزات و ماشین آلات معدنی
 • خدمات فنی و مهندسی
 • فناوری های نوین در صنعت معدن

این نمایشگاه فرصت مناسبی برای شرکت ها و افراد فعال در این صنعت بود تا با آخرین دستاوردها و نوآوری ها آشنا شوند و با یکدیگر در زمینه همکاری و سرمایه گذاری مذاکره کنند. همچنین این نمایشگاه برای بازدیدکنندگان نیز فرصت مناسبی بود تا با صنعت معدن و فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه بیشتر آشنا شوند.

برخی از اهداف برگزاری این نمایشگاه عبارت بودند از:

 • معرفی آخرین دستاوردها و نوآوری های صنعت معدن، صنایع معدنی، تجهیزات و ماشین آلات وابسته
 • ایجاد فرصتی برای ارتباط و همکاری بین شرکت های داخلی و خارجی فعال در این صنعت
 • معرفی ظرفیت های معدنی کشور به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • افزایش آگاهی عموم مردم از این صنعت و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور

این نمایشگاه توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس و با حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس برگزار شد.

برخی از دستاوردهای مهم این نمایشگاه عبارت بودند از:

 • انعقاد قراردادهای متعدد بین شرکت های داخلی و خارجی
 • معرفی ظرفیت های معدنی کشور به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • افزایش آگاهی عموم مردم از این صنعت و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور

این نمایشگاه نقش مهمی در توسعه صنعت معدن، صنایع معدنی، تجهیزات و ماشین آلات وابسته در ایران ایفا کرد و به معرفی آخرین دستاوردها و نوآوری های این صنعت به بازار ایران کمک کرد.

حضور در سیزدهمین نمایشگاه زنجیره تامین معدن، سیمان، فولاد، تونل سازی، راه سازی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته اصفهان

سیزدهمین نمایشگاه زنجیره تامین معدن، سیمان، فولاد، تونل سازی، راه سازی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته اصفهان در تاریخ 11 الی 14 دی ماه 1402 در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار شد. این نمایشگاه با حضور بیش از 300 شرکت داخلی و خارجی از 10 کشور جهان برگزار شد.

در این نمایشگاه، آخرین دستاوردها و نوآوری های صنعت زنجیره تامین معدن، سیمان، فولاد، تونل سازی، راه سازی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته به نمایش گذاشته شد. همچنین، در این نمایشگاه، سمینارها و کارگاه های آموزشی مختلفی با حضور متخصصان داخلی و خارجی برگزار شد.

برخی از محورهای اصلی این نمایشگاه عبارت بودند از:

 • زنجیره تامین معدن: شامل اکتشاف، استخراج، فرآوری و حمل و نقل مواد معدنی
 • سیمان: شامل تولید، فروش و توزیع سیمان
 • فولاد: شامل تولید، فرآوری و فروش فولاد
 • تونل سازی: شامل تجهیزات و فناوری های مربوط به حفاری و احداث تونل
 • راه سازی: شامل تجهیزات و مصالح مربوط به ساخت و نگهداری راه ها
 • ماشین آلات و تجهیزات: شامل انواع ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در صنایع معدنی، سیمان، فولاد، تونل سازی و راه سازی

این نمایشگاه فرصت مناسبی برای شرکت ها و افراد فعال در این صنایع بود تا با آخرین دستاوردها و نوآوری ها آشنا شوند و با یکدیگر در زمینه همکاری و سرمایه گذاری مذاکره کنند. همچنین این نمایشگاه برای بازدیدکنندگان نیز فرصت مناسبی بود تا با صنایع مختلف زنجیره تامین معدن، سیمان، فولاد، تونل سازی، راه سازی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته بیشتر آشنا شوند.

برخی از اهداف برگزاری این نمایشگاه عبارت بودند از:

 • معرفی آخرین دستاوردها و نوآوری های صنعت زنجیره تامین معدن، سیمان، فولاد، تونل سازی، راه سازی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته
 • ایجاد فرصتی برای ارتباط و همکاری بین شرکت های داخلی و خارجی فعال در این صنایع
 • معرفی ظرفیت های معدنی و صنعتی کشور به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • افزایش آگاهی عموم مردم از این صنایع و نقش آنها در توسعه اقتصادی کشور

این نمایشگاه توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان و با حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان برگزار شد.

برخی از دستاوردهای مهم این نمایشگاه عبارت بودند از:

 • انعقاد قراردادهای متعدد بین شرکت های داخلی و خارجی
 • معرفی ظرفیت های معدنی و صنعتی کشور به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • افزایش آگاهی عموم مردم از این صنایع و نقش آنها در توسعه اقتصادی کشور

این نمایشگاه نقش مهمی در توسعه صنایع زنجیره تامین معدن، سیمان، فولاد، تونل سازی، راه سازی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته در ایران ایفا کرد و به معرفی آخرین دستاوردها و نوآوری های این صنایع به بازار ایران کمک کرد.

حضور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته نمایشگاه بین المللی تهران

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته در تاریخ 13 لغایت 16 آبان ماه 1402 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. این نمایشگاه با حضور بیش از 236 شرکت داخلی و خارجی از کشورهایی مانند ایران، چین، ترکیه، ژاپن، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، هند، روسیه و کره جنوبی برگزار شد.

این نمایشگاه به معرفی آخرین دستاوردهای صنعت معدن و صنایع وابسته آن پرداخت. محصولات و خدماتی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد شامل تجهیزات استخراج، تجهیزات فرآوری، ماشین آلات معدنی، مواد شیمیایی معدنی، تجهیزات ایمنی معدنی و سایر محصولات مرتبط با صنعت معدن بود.

این نمایشگاه فرصت مناسبی برای شرکت ها و افراد فعال در صنعت معدن بود تا با آخرین دستاوردهای این صنعت آشنا شوند و با یکدیگر در زمینه همکاری و سرمایه گذاری مذاکره کنند. همچنین این نمایشگاه برای بازدیدکنندگان نیز فرصت مناسبی بود تا با صنعت معدن و فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه بیشتر آشنا شوند.

برخی از اهداف برگزاری این نمایشگاه عبارتند از:

 • معرفی آخرین دستاوردهای صنعت معدن و صنایع وابسته آن
 • ایجاد فرصتی برای ارتباط و همکاری بین شرکت های معدنی داخلی و خارجی
 • معرفی ظرفیت های معدنی کشور به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • افزایش آگاهی عموم مردم از صنعت معدن و اهمیت آن

این نمایشگاه توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

برخی از دستاوردهای مهم این نمایشگاه عبارتند از:

 • معرفی جدیدترین تجهیزات و فناوری های معدنی به بازار ایران
 • ایجاد فرصت های جدید برای همکاری و سرمایه گذاری در صنعت معدن
 • افزایش آگاهی عموم مردم از اهمیت صنعت معدن

این نمایشگاه نقش مهمی در توسعه صنعت معدن در ایران ایفا کرد و به معرفی آخرین دستاوردهای این صنعت به بازار ایران کمک کرد.

حضور در نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، ماشین آلات معدنی و راهسازی، خدمات و تجهیزات وابسته زنجان

این رویداد یکی از بزرگترین نمایشگاه های معدنی در خاورمیانه است که هر ساله در تهران، ایران برگزار می شود. این نمایشگاه فرصتی برای شرکت های معدنی داخلی و خارجی برای معرفی محصولات و خدمات خود و ایجاد روابط تجاری جدید فراهم می کند.

نمایشگاه Iran Conmin در سال 1353 برای اولین بار برگزار شد و از آن زمان به یکی از مهم ترین رویدادهای صنعت معدن در ایران تبدیل شده است. این نمایشگاه در طول سال ها رشد چشمگیری داشته است و اکنون میزبان بیش از 1000 شرکت از بیش از 50 کشور است.

نمایشگاه Iran Conmin به بخش های مختلفی تقسیم می شود که شامل موارد زیر می شوند:

 • تجهیزات استخراج
 • تجهیزات فرآوری
 • ماشین آلات معدنی
 • مواد شیمیایی معدنی
 • تجهیزات ایمنی معدنی
 • خدمات و تجهیزات وابسته

این نمایشگاه فرصتی برای شرکت های معدنی برای آشنایی با جدیدترین فناوری ها و نوآوری ها در صنعت معدن فراهم می کند. همچنین فرصتی برای ایجاد روابط تجاری جدید و گسترش بازارهای صادراتی فراهم می کند.

نمایشگاه Iran Conmin یک رویداد مهم برای صنعت معدن در ایران است و نقش مهمی در توسعه این صنعت ایفا می کند.

حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی، فراوری مواد معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته در مشهد

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی، فراوری مواد معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته در تاریخ 31 تیر تا 3 مردادماه 1402 در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد. این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه های معدنی در ایران است و به معرفی آخرین دستاوردهای صنعت معدن و صنایع وابسته آن می پردازد.

در این نمایشگاه بیش از 155 شرکت معدنی داخلی و خارجی حضور داشتند و محصولات و خدمات خود را در معرض نمایش گذاشتند. محصولاتی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد شامل تجهیزات استخراج، تجهیزات فرآوری، ماشین آلات معدنی، مواد شیمیایی معدنی، تجهیزات ایمنی معدنی و سایر محصولات مرتبط با صنعت معدن بود.

این نمایشگاه فرصت مناسبی برای شرکت ها و افراد فعال در صنعت معدن بود تا با آخرین دستاوردهای این صنعت آشنا شوند و با یکدیگر در زمینه همکاری و سرمایه گذاری مذاکره کنند. همچنین این نمایشگاه برای بازدیدکنندگان نیز فرصت مناسبی بود تا با صنعت معدن و فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه بیشتر آشنا شوند.

برخی از اهداف برگزاری این نمایشگاه عبارتند از:

معرفی آخرین دستاوردهای صنعت معدن و صنایع وابسته آن
ایجاد فرصتی برای ارتباط و همکاری بین شرکت های معدنی داخلی و خارجی
معرفی ظرفیت های معدنی استان خراسان رضوی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
افزایش آگاهی عموم مردم از صنعت معدن و اهمیت آن

این نمایشگاه توسط شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد و با حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت معدن استان خراسان رضوی و دیگر سازمان های مرتبط برگزار شد.

برخی از شرکت های مهمی که در این نمایشگاه حضور داشتند عبارتند از:

شرکت معادن و فلزات ایران
شرکت ملی صنایع مس ایران
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی فولاد ایران
شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
شرکت معدنی و صنعتی ایران‌سل

این نمایشگاه با استقبال خوبی از سوی بازدیدکنندگان مواجه شد و بیش از 25 هزار نفر از آن بازدید کردند.

حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ماشین آلات راه سازی و تجهیزات وابسته کرمان

حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ماشین آلات راه سازی و تجهیزات وابسته کرمان 23 الی 26 خردادماه

هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ماشین آلات راه سازی و تجهیزات وابسته کرمان در تاریخ 23 الی 26 خردادماه 1402 در نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان برگزار شد. این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه های معدنی در ایران است و به معرفی آخرین دستاوردهای صنعت معدن و صنایع وابسته آن می پردازد. در این نمایشگاه بیش از 98 شرکت معدنی داخلی و خارجی حضور داشتند و محصولات و خدمات خود را در معرض نمایش گذاشتند. محصولاتی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد شامل تجهیزات استخراج، تجهیزات فرآوری، تجهیزات راهسازی، ماشین آلات معدنی، مواد شیمیایی معدنی، تجهیزات ایمنی معدنی و سایر محصولات مرتبط با صنعت معدن بود.

این نمایشگاه فرصت مناسبی برای شرکت ها و افراد فعال در صنعت معدن بود تا با آخرین دستاوردهای این صنعت آشنا شوند و با یکدیگر در زمینه همکاری و سرمایه گذاری مذاکره کنند. همچنین این نمایشگاه برای بازدیدکنندگان نیز فرصت مناسبی بود تا با صنعت معدن و فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه بیشتر آشنا شوند.

برخی از اهداف برگزاری این نمایشگاه عبارتند از:

 • معرفی آخرین دستاوردهای صنعت معدن و صنایع وابسته آن
 • ایجاد فرصتی برای ارتباط و همکاری بین شرکت های معدنی داخلی و خارجی
 • معرفی ظرفیت های معدنی استان کرمان به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • افزایش آگاهی عموم مردم از صنعت معدن و اهمیت آن

این نمایشگاه توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق کرمان برگزار شد و با حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت معدن استان کرمان و دیگر سازمان های مرتبط برگزار شد.

گزارش برگزاری دوره آموزشی آشنایی با سیستم هیدرولیک بیل چرخ زنجیری TME6240

این دوره آموزشی ، درمحل مرکز آموزش فنی و حرفه ای راهسازی تیراژ مشهد به مدت 3 روز از تاریخ 24/05/1402 الی 26/05/1402 با حضور15 نفر از افراد معرفی شده از نمایندگی های شرکت ، برگزار گردید که طی آن 22 ساعت آموزش به صورت تئوری و عملی توسط جناب آقای مهندس دانا ارائه گردید.

همچنین طبق هماهنگی های صورت گرفته با سازمان فنی و حرفه ای ، تأییدیه شرکت در این دوره توسط سازمان صادر می گردد.

 

 

گزارش برگزاری دوره آموزشی آشنایی با عملکرد و سرویس و نگهداری بیل چرخ زنجیری TME6240

این دوره آموزشی ، درمحل مرکز آموزش فنی و حرفه ای راهسازی تیراژ مشهد به مدت 3 روز از تاریخ 11/04/1402 الی 13/04/1402 با حضور17 نفر از افراد معرفی شده از نمایندگی های شرکت ، برگزار گردید که طی آن 20 ساعت آموزش به صورت تئوری و عملی توسط جناب آقای مهندس دانا ارائه گردید، همچنین آموزش تئوری و عملی کار با مانیتور الکتریکی دستگاه ( مانیتور جدید و قدیم) توسط مدرس داخلی انجام پذیرفت.

همچنین طبق هماهنگی های صورت گرفته با سازمان فنی و حرفه ای ، تأییدیه شرکت در این دوره توسط سازمان صادر می گردد.

 

 

 

ماشین آلات معدنی

در دهه‌های اخیر، پیشرفت‌های چشمگیر در علم و صنعت، به ویژه در زمینه مهندسی معدن، منجر به ظهور و استفاده گسترده از ماشین آلات مدرن در صنعت معدنی شده است. این ماشین آلات، با توانایی‌ها و قابلیت‌های بی‌نظیر خود، عملکرد، بهره‌وری و ایمنی در فرایندهای استخراج معدن را به شکل قابل توجهی افزایش داده‌اند. از آنجا که این ماشین آلات توانسته‌اند نقش بسیار مهمی در تحول صنعت معدن ایفا کنند، تصمیم گرفتیم در این مقاله به معرفی انواع مختلف ماشین آلات معدنی و ویژگی‌های آن می‌پردازیم. پس تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

در این مقاله به بررسی موضوعات زیر می‌پردازیم:

 • منظور از ماشین آلات معدنی چیست؟
 • انواع مختلف ماشین آلات معدنی

منظور از ماشین آلات معدنی چیست؟

ماشین آلات معدنی به دستگاه‌ها و تجهیزاتی اطلاق می‌شود که برای استخراج، حمل و پردازش مواد معدنی از معدن استفاده می‌شوند. این ماشین آلات با توجه به نوع معدن و فرایند استخراج، ممکن است شامل دستگاه‌های حفاری، بلدوزرها، لودرها، کامیون‌های بارگیری، دستگاه‌های سنگ‌شکن، نقاله‌ها و تجهیزات دیگر باشند.

استفاده از ماشین آلات معدنی در فرایند استخراج معادن، باعث افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و بهبود شرایط کار در معادن می‌شود. این ماشین آلات می‌توانند در شرایط سخت و محیط‌های پر خطر معدن، کارایی و ایمنی بالایی را فراهم کنند. به طور کلی، ماشین آلات معدنی به عنوان ابزارهای اساسی در سلسله مراتب فرایند استخراج معدن و فراوری مواد معدنی ایفای نقش مهمی ایفا می‌کنند.

انواع مختلف ماشین آلات معدنی

ماشین آلات معدنی در صنعت معدن بسیار گسترده و متنوع هستند و بر اساس وظیفه‌ها و نیازهای مختلف در فرایند استخراج و پردازش معدن، مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه، به برخی از اصلی‌ترین انواع ماشین آلات معدنی موجود در بازار اشاره خواهیم کرد:

 1. بیل مکانیکی (Excavator)

بیل مکانیکی از جمله مهم‌ترین ماشین آلات معدنی هستند و از آنها برای حفر و انتقال خاک و سنگ‌ها در معادن استفاده می‌شوند. این ماشین اغلب به نام «اکسکاویتر» هم شناخته می‌شود. وظیفه اصلی آن حفاری، جابه‌جایی خاک و سنگ‌ها و استخراج مواد معدنی است. بیل مکانیکی معدن به شکلی قدرتمند و چندمنظوره طراحی شده است و در فعالیت‌های معدنی و ساختمانی بسیار مؤثر است.

 1. لودر (Loader)

لودر معدنی یک نوع ماشین آلات معدنی دیگر است که برای بارگیری و جابه‌جایی مواد سنگین معدنی مانند خاک، شن، سنگ‌ها، مواد معدنی و سایر مواد از محل استخراج به محل مقصد استفاده می‌شود. این ماشین‌آلات به دلیل ساختار مقاوم و قدرت بارگیری بالایی که دارند، در فرایند استخراج و حمل مواد معدنی در معادن به کار می‌روند.

 1. بولدوزر (Bulldozer)

بولدوزر معدنی یا همان Mining Bulldozer یک نوع ماشین آلات معدنی سنگین است که برای حفاری و جابه‌جایی خاک و سنگ و سایر مواد سنگین در محیط‌های معدنی به کار می‌رود. آن‌ها دارای تیغه بزرگ جلویی هستند که برای جمع‌آوری و حرکت مواد به کار می‌روند. این ماشین‌آلات به علت ساختار قدرتمند و توانایی‌هایی فعالیت در محیط‌های سخت و زمین‌های ناهموار، در فرایند استخراج مواد معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 1. دستگاه‌های سنگ‌شکن (Crushers)

دستگاه‌های سنگ‌شکن در صنعت معدن برای خرد کردن و کوچک کردن اندازه مواد سنگین و معدنی به کار می‌روند. این دستگاه‌ها برای تولید مصالح ساختمانی، استخراج معدن و فرآوری مواد معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرند. دستگاه‌های سنگ‌شکن بر اساس نحوه عملکرد و کاربرد خود به دسته‌بندی‌های مختلفی تقسیم می‌شود.

 1. دستگاه‌های نقاله (Conveyor)

دستگاه‌های نقاله یا همان کانوایر در صنعت معدن به منظور انتقال مواد سنگین از یک محل به محل دیگر استفاده می‌شوند. این دستگاه‌ها از نقاله‌های محکم و سیستم‌های حمل و نقل قوی برای جابه‌جایی مواد معدنی از معدن به نقاط مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند و به عنوان یک وسیله حمل و نقل موثر و سریع شناخته می‌شوند.

 1. دستگاه‌های حفاری (Drills)

دستگاه‌های حفاری در صنعت معدن به منظور حفاری و استخراج مواد معدنی از زمین استفاده می‌شوند. این دستگاه‌ها بر اساس نوع مواد معدنی، ابعاد معدن و نوع حفاری مورد استفاده، در دسته‌بندی‌های مختلفی قرار می‌گیرند.

 1. تریلر (trailer truck)

تریلرهای معدنی یا همان کامیون‌های باری برای استخراج و حمل مواد معدنی از معدن به محل‌های دیگر استفاده می‌شوند. این نوع از تریلرها معمولاً دارای ظرفیت حمل بالا و ساختار مقاوم به منظور کنترل بار معدنی سنگین هستند. تریلرهای معدنی با توجه به نیازهای حمل و جابه‌جایی مواد معدنی و شرایط مختلف معدنی طراحی و ساخته می‌شوند.

 1. دامپتراک (dump truck)

دامپتراک معدنی یک نوع کامیون باری دیگر است که به طور اصطلاحی به عنوان دامپتراک یا همان دامپر شناخته می‌شود. این نوع از کامیون‌ها در معدن به منظور حمل و انتقال مواد سنگین مانند مواد معدنی از معدن به سایر محل‌ها یا کارخانجات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

استفاده از ماشین آلات معدنی نقش بسیار مهمی را در بهبود فرایندها، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری ایفا می‌کند. این تجهیزات پیشرفته با استفاده از جدیدترین تکنولوژی‌های روز دنیا، باعث توسعه و پیشرفت بسیار چشمگیری در صنعت معدن شده است. در این مقاله تلاش کردیم تا شما را با انواع مختلف ماشین آلات معدنی آشنا کنیم. امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد.