تایر

تایر به عنوان آخرین عضو گردنده از سیستم انتقال قدرت می‌باشدکه نقش مهمی را در کنترل خودرو بر عهده دارد. پس انتخاب لاستیک و نگهداری از آن از عوامل مهم برای عملکرد هر چه بهتر این عضو از سیستم محسوب می گردد.

pdf
دستورالعمل اجرایی تایر و تیوپ
pdf
کتابچه راهنمای تایر