آدرس کارخانه سمنان: سمنان، کیلومتر ۵ سمنان به دامغان، بعد از پلیس راه شهــــــرک صنعتــــــــی فاز ۳، خیابان تیراژه، شرکت تیراژه ماشین

تلفن: ۰۲۳۳۳۶۵۱۰۷۳

فکس:۰۲۳۳۳۶۵۱۰۷۳

فرم تماس با ما