حضور در دهمین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی، تجهیزات و ماشین الات وابسته شیراز

دهمین نمایشگاه تخصصی معدن، صنایع معدنی، تجهیزات و ماشین آلات وابسته در تاریخ 23 تا 26 آبان 1402 در محل نمایشگاه های بین المللی استان فارس (شهرک گلستان) برگزار شد. این نمایشگاه با حضور بیش از 150 شرکت داخلی و خارجی از 10 کشور جهان برگزار شد.

در این نمایشگاه، آخرین دستاوردها و نوآوری های صنعت معدن، صنایع معدنی، تجهیزات و ماشین آلات وابسته به نمایش گذاشته شد. همچنین، در این نمایشگاه، سمینارها و کارگاه های آموزشی مختلفی با حضور متخصصان داخلی و خارجی برگزار شد.

برخی از محورهای اصلی این نمایشگاه عبارت بودند از:

 • اکتشاف و استخراج مواد معدنی
 • فرآوری مواد معدنی
 • تولید و فروش مواد معدنی
 • تجهیزات و ماشین آلات معدنی
 • خدمات فنی و مهندسی
 • فناوری های نوین در صنعت معدن

این نمایشگاه فرصت مناسبی برای شرکت ها و افراد فعال در این صنعت بود تا با آخرین دستاوردها و نوآوری ها آشنا شوند و با یکدیگر در زمینه همکاری و سرمایه گذاری مذاکره کنند. همچنین این نمایشگاه برای بازدیدکنندگان نیز فرصت مناسبی بود تا با صنعت معدن و فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه بیشتر آشنا شوند.

برخی از اهداف برگزاری این نمایشگاه عبارت بودند از:

 • معرفی آخرین دستاوردها و نوآوری های صنعت معدن، صنایع معدنی، تجهیزات و ماشین آلات وابسته
 • ایجاد فرصتی برای ارتباط و همکاری بین شرکت های داخلی و خارجی فعال در این صنعت
 • معرفی ظرفیت های معدنی کشور به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • افزایش آگاهی عموم مردم از این صنعت و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور

این نمایشگاه توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی استان فارس و با حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس برگزار شد.

برخی از دستاوردهای مهم این نمایشگاه عبارت بودند از:

 • انعقاد قراردادهای متعدد بین شرکت های داخلی و خارجی
 • معرفی ظرفیت های معدنی کشور به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • افزایش آگاهی عموم مردم از این صنعت و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور

این نمایشگاه نقش مهمی در توسعه صنعت معدن، صنایع معدنی، تجهیزات و ماشین آلات وابسته در ایران ایفا کرد و به معرفی آخرین دستاوردها و نوآوری های این صنعت به بازار ایران کمک کرد.

حضور در سیزدهمین نمایشگاه زنجیره تامین معدن، سیمان، فولاد، تونل سازی، راه سازی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته اصفهان

سیزدهمین نمایشگاه زنجیره تامین معدن، سیمان، فولاد، تونل سازی، راه سازی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته اصفهان در تاریخ 11 الی 14 دی ماه 1402 در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار شد. این نمایشگاه با حضور بیش از 300 شرکت داخلی و خارجی از 10 کشور جهان برگزار شد.

در این نمایشگاه، آخرین دستاوردها و نوآوری های صنعت زنجیره تامین معدن، سیمان، فولاد، تونل سازی، راه سازی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته به نمایش گذاشته شد. همچنین، در این نمایشگاه، سمینارها و کارگاه های آموزشی مختلفی با حضور متخصصان داخلی و خارجی برگزار شد.

برخی از محورهای اصلی این نمایشگاه عبارت بودند از:

 • زنجیره تامین معدن: شامل اکتشاف، استخراج، فرآوری و حمل و نقل مواد معدنی
 • سیمان: شامل تولید، فروش و توزیع سیمان
 • فولاد: شامل تولید، فرآوری و فروش فولاد
 • تونل سازی: شامل تجهیزات و فناوری های مربوط به حفاری و احداث تونل
 • راه سازی: شامل تجهیزات و مصالح مربوط به ساخت و نگهداری راه ها
 • ماشین آلات و تجهیزات: شامل انواع ماشین آلات و تجهیزات مورد استفاده در صنایع معدنی، سیمان، فولاد، تونل سازی و راه سازی

این نمایشگاه فرصت مناسبی برای شرکت ها و افراد فعال در این صنایع بود تا با آخرین دستاوردها و نوآوری ها آشنا شوند و با یکدیگر در زمینه همکاری و سرمایه گذاری مذاکره کنند. همچنین این نمایشگاه برای بازدیدکنندگان نیز فرصت مناسبی بود تا با صنایع مختلف زنجیره تامین معدن، سیمان، فولاد، تونل سازی، راه سازی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته بیشتر آشنا شوند.

برخی از اهداف برگزاری این نمایشگاه عبارت بودند از:

 • معرفی آخرین دستاوردها و نوآوری های صنعت زنجیره تامین معدن، سیمان، فولاد، تونل سازی، راه سازی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته
 • ایجاد فرصتی برای ارتباط و همکاری بین شرکت های داخلی و خارجی فعال در این صنایع
 • معرفی ظرفیت های معدنی و صنعتی کشور به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • افزایش آگاهی عموم مردم از این صنایع و نقش آنها در توسعه اقتصادی کشور

این نمایشگاه توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان و با حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان برگزار شد.

برخی از دستاوردهای مهم این نمایشگاه عبارت بودند از:

 • انعقاد قراردادهای متعدد بین شرکت های داخلی و خارجی
 • معرفی ظرفیت های معدنی و صنعتی کشور به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • افزایش آگاهی عموم مردم از این صنایع و نقش آنها در توسعه اقتصادی کشور

این نمایشگاه نقش مهمی در توسعه صنایع زنجیره تامین معدن، سیمان، فولاد، تونل سازی، راه سازی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته در ایران ایفا کرد و به معرفی آخرین دستاوردها و نوآوری های این صنایع به بازار ایران کمک کرد.

حضور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته نمایشگاه بین المللی تهران

هفتمین نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته در تاریخ 13 لغایت 16 آبان ماه 1402 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. این نمایشگاه با حضور بیش از 236 شرکت داخلی و خارجی از کشورهایی مانند ایران، چین، ترکیه، ژاپن، اسپانیا، آلمان، ایتالیا، هند، روسیه و کره جنوبی برگزار شد.

این نمایشگاه به معرفی آخرین دستاوردهای صنعت معدن و صنایع وابسته آن پرداخت. محصولات و خدماتی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد شامل تجهیزات استخراج، تجهیزات فرآوری، ماشین آلات معدنی، مواد شیمیایی معدنی، تجهیزات ایمنی معدنی و سایر محصولات مرتبط با صنعت معدن بود.

این نمایشگاه فرصت مناسبی برای شرکت ها و افراد فعال در صنعت معدن بود تا با آخرین دستاوردهای این صنعت آشنا شوند و با یکدیگر در زمینه همکاری و سرمایه گذاری مذاکره کنند. همچنین این نمایشگاه برای بازدیدکنندگان نیز فرصت مناسبی بود تا با صنعت معدن و فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه بیشتر آشنا شوند.

برخی از اهداف برگزاری این نمایشگاه عبارتند از:

 • معرفی آخرین دستاوردهای صنعت معدن و صنایع وابسته آن
 • ایجاد فرصتی برای ارتباط و همکاری بین شرکت های معدنی داخلی و خارجی
 • معرفی ظرفیت های معدنی کشور به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • افزایش آگاهی عموم مردم از صنعت معدن و اهمیت آن

این نمایشگاه توسط شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

برخی از دستاوردهای مهم این نمایشگاه عبارتند از:

 • معرفی جدیدترین تجهیزات و فناوری های معدنی به بازار ایران
 • ایجاد فرصت های جدید برای همکاری و سرمایه گذاری در صنعت معدن
 • افزایش آگاهی عموم مردم از اهمیت صنعت معدن

این نمایشگاه نقش مهمی در توسعه صنعت معدن در ایران ایفا کرد و به معرفی آخرین دستاوردهای این صنعت به بازار ایران کمک کرد.

حضور در نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، ماشین آلات معدنی و راهسازی، خدمات و تجهیزات وابسته زنجان

این رویداد یکی از بزرگترین نمایشگاه های معدنی در خاورمیانه است که هر ساله در تهران، ایران برگزار می شود. این نمایشگاه فرصتی برای شرکت های معدنی داخلی و خارجی برای معرفی محصولات و خدمات خود و ایجاد روابط تجاری جدید فراهم می کند.

نمایشگاه Iran Conmin در سال 1353 برای اولین بار برگزار شد و از آن زمان به یکی از مهم ترین رویدادهای صنعت معدن در ایران تبدیل شده است. این نمایشگاه در طول سال ها رشد چشمگیری داشته است و اکنون میزبان بیش از 1000 شرکت از بیش از 50 کشور است.

نمایشگاه Iran Conmin به بخش های مختلفی تقسیم می شود که شامل موارد زیر می شوند:

 • تجهیزات استخراج
 • تجهیزات فرآوری
 • ماشین آلات معدنی
 • مواد شیمیایی معدنی
 • تجهیزات ایمنی معدنی
 • خدمات و تجهیزات وابسته

این نمایشگاه فرصتی برای شرکت های معدنی برای آشنایی با جدیدترین فناوری ها و نوآوری ها در صنعت معدن فراهم می کند. همچنین فرصتی برای ایجاد روابط تجاری جدید و گسترش بازارهای صادراتی فراهم می کند.

نمایشگاه Iran Conmin یک رویداد مهم برای صنعت معدن در ایران است و نقش مهمی در توسعه این صنعت ایفا می کند.

حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی، فراوری مواد معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته در مشهد

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی، فراوری مواد معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته در تاریخ 31 تیر تا 3 مردادماه 1402 در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد. این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه های معدنی در ایران است و به معرفی آخرین دستاوردهای صنعت معدن و صنایع وابسته آن می پردازد.

در این نمایشگاه بیش از 155 شرکت معدنی داخلی و خارجی حضور داشتند و محصولات و خدمات خود را در معرض نمایش گذاشتند. محصولاتی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد شامل تجهیزات استخراج، تجهیزات فرآوری، ماشین آلات معدنی، مواد شیمیایی معدنی، تجهیزات ایمنی معدنی و سایر محصولات مرتبط با صنعت معدن بود.

این نمایشگاه فرصت مناسبی برای شرکت ها و افراد فعال در صنعت معدن بود تا با آخرین دستاوردهای این صنعت آشنا شوند و با یکدیگر در زمینه همکاری و سرمایه گذاری مذاکره کنند. همچنین این نمایشگاه برای بازدیدکنندگان نیز فرصت مناسبی بود تا با صنعت معدن و فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه بیشتر آشنا شوند.

برخی از اهداف برگزاری این نمایشگاه عبارتند از:

معرفی آخرین دستاوردهای صنعت معدن و صنایع وابسته آن
ایجاد فرصتی برای ارتباط و همکاری بین شرکت های معدنی داخلی و خارجی
معرفی ظرفیت های معدنی استان خراسان رضوی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
افزایش آگاهی عموم مردم از صنعت معدن و اهمیت آن

این نمایشگاه توسط شرکت نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار شد و با حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت معدن استان خراسان رضوی و دیگر سازمان های مرتبط برگزار شد.

برخی از شرکت های مهمی که در این نمایشگاه حضور داشتند عبارتند از:

شرکت معادن و فلزات ایران
شرکت ملی صنایع مس ایران
شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی فولاد ایران
شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
شرکت معدنی و صنعتی ایران‌سل

این نمایشگاه با استقبال خوبی از سوی بازدیدکنندگان مواجه شد و بیش از 25 هزار نفر از آن بازدید کردند.

حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ماشین آلات راه سازی و تجهیزات وابسته کرمان

حضور در هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ماشین آلات راه سازی و تجهیزات وابسته کرمان 23 الی 26 خردادماه

هفتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ماشین آلات راه سازی و تجهیزات وابسته کرمان در تاریخ 23 الی 26 خردادماه 1402 در نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان برگزار شد. این نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه های معدنی در ایران است و به معرفی آخرین دستاوردهای صنعت معدن و صنایع وابسته آن می پردازد. در این نمایشگاه بیش از 98 شرکت معدنی داخلی و خارجی حضور داشتند و محصولات و خدمات خود را در معرض نمایش گذاشتند. محصولاتی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد شامل تجهیزات استخراج، تجهیزات فرآوری، تجهیزات راهسازی، ماشین آلات معدنی، مواد شیمیایی معدنی، تجهیزات ایمنی معدنی و سایر محصولات مرتبط با صنعت معدن بود.

این نمایشگاه فرصت مناسبی برای شرکت ها و افراد فعال در صنعت معدن بود تا با آخرین دستاوردهای این صنعت آشنا شوند و با یکدیگر در زمینه همکاری و سرمایه گذاری مذاکره کنند. همچنین این نمایشگاه برای بازدیدکنندگان نیز فرصت مناسبی بود تا با صنعت معدن و فرصت های سرمایه گذاری در این حوزه بیشتر آشنا شوند.

برخی از اهداف برگزاری این نمایشگاه عبارتند از:

 • معرفی آخرین دستاوردهای صنعت معدن و صنایع وابسته آن
 • ایجاد فرصتی برای ارتباط و همکاری بین شرکت های معدنی داخلی و خارجی
 • معرفی ظرفیت های معدنی استان کرمان به سرمایه گذاران داخلی و خارجی
 • افزایش آگاهی عموم مردم از صنعت معدن و اهمیت آن

این نمایشگاه توسط شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوب شرق کرمان برگزار شد و با حمایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت معدن استان کرمان و دیگر سازمان های مرتبط برگزار شد.