دفتر مرکزی-تهران
اتوبان صدر ، خیابان کامرانیه جنوبی
خیابان منظریه ، نبش بن بست پیشرو ، پلاک 2

133 15 222 (21) 98+

info@tirage-machine.ir

http://tirage-machine.ir

دفتر مشهد مقدس
کلیومتر 5 جاده سنتو (قوچان)
جنب استیل البرز-نمایشگاه شرکت تیراژه ماشین

008 52 366 (51) 98+

exb@tirage-machine.ir

http://tirage-machine.ir


دفتر اسلامشهر-تهران
اسلامشهر -میدان نماز
شهرک کامیون داران-نمایشگاه تیراژه ماشین

411 53 552 (21) 98+

eslamshahr@tirage-machine.ir

http://tirage-machine.ir

تلفن ثبت شکایات

283 22 235 (21) 98+

Call Now Button