دفتر مرکزی-تهران
اتوبان صدر ، خیابان کامرانیه جنوبی
خیابان منظریه ، نبش بن بست پیشرو ، پلاک 2

133 15 222 (21) 98+

info@tirage-machine.ir

http://tirage-machine.ir

دفتر مشهد مقدس
کلیومتر 5 جاده سنتو (قوچان)
جنب استیل البرز-نمایشگاه شرکت تیراژه ماشین

4424 651 (513) 98+

exb@tirage-machine.ir

http://tirage-machine.ir


دفتر اسلامشهر-تهران
اسلامشهر -میدان نماز
شهرک کامیون داران-نمایشگاه تیراژه ماشین

14 34 5525 (21) 98+

eslamshahr@tirage-machine.ir

http://www.tirage-machine.ir

Call Now Button