لیفتراک دیزلی

لیفتراک های دیزلی با تناژهای 2 ، 2.5 ، 3 ، 5 ، 7، 10 ، 16 و به ترتیب با نامهای تجاری ( CDM20DT, CDM25DT, CDM30DT, CDM50DT, CDM70DT, CDM100DT, CDM160DT ) و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته دنیا طراحی و طی گذراندن مراحل تست گوناگون ساخته شده است .

برای مشاهده جزئیات دستگاه ها بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.

دانلود بروشور لیفتراک دیزلی