نام و نام خانوادگی/ شرکت
  شماره همراه
  شماره تلفن ثابت
  آدرس
  برند تایر خریداری شده
  سایز تایر خریداری شده
  طرح تایر خریداری شده
  سال تولید تایر خریداری شده
  ارزیابی کلی شما در خصوص کیفیت تایر
  ارزیابی کلی شما از کیفیت خدمات ارائه شده
  میزان رضایت از قیمت محصول
  میزان رضایت از نماینده فروش
  نحوه دسترسی به نمایندگان فروش
  میزان علاقه مندی شما به ادامه خرید محصول این شرکت
  طول عمر تایر
  پیشنهادات و انتقادات خود را جهت بهبود عملکرد این شرکت مرقوم فرمایید