نمایندگی های تیراژه ماشین

ردیف نام و نام خانوادگی کد استان/شهر آدرس تلفن فاکس تلفن همراه
۱ آقای زارع ۱۰۱ مشهد-نکا-گلستان مازندران-نکا-جنب شهرک صنعتی نکا-کیلومتر ۵ ۳۴۷۷۵۳۲۱-۰۱۱ ۳۴۷۷۵۳۲۰-۰۱۱ ۰۹۱۱۳۵۳۵۸۲۵
۲ شرکت پولاد ماشین سپاهان(گزی) ۱۱۰ اصفهان شاپور جدید خ مشیرالدوله شرقی شهرک نمایشگاههای کامیون فاز۲پ۳)تیراژ دیزل)

شاپور جدید-خ مشیرالدوله شرقی- خیابان پولاد- شرکت پولاد ماشین سپاهان(واحد فروش وخدمات پس از فروش تیراژه ماشین)

۲۴-۳۳۸۵۳۲۲۰-۰۳۱ (تیراژدیزل)

۱۸-۳۳۸۵۳۱۱۳-۰۳۱ (تیراژه ماشین)

۳۳۸۵۳۲۲۲-۰۳۱

۳۳۸۵۳۱۱۲-۰۳۱

 

۰۹۱۳۱۱۲۰۱۲۶

۰۹۱۳۱۱۲۰۱۰۶

۰۹۱۳۳۲۵۸۲۷۹

 

۳ محمدرضا ملکی

توحید رئیس نیا

۱۱۲ تبریز جاده تهران- بالاتر از سه راهی اهر- ۲۰۰متر بالاتر از پمپ بنزین کندرود- روبروی لاستیک بارز- ردیف شماره ۱۷ و ۱۸ ۳۶۳۰۵۹۵۴-۰۴۱ ۳۶۳۰۲۴۷۹-۰۴۱ ۰۹۱۴۳۰۲۶۵۱۶

۰۹۱۴۳۱۹۲۰۰۱

۴ امراله جوانمردی ۱۱۶ شیراز شهرک صنعتی م اول بلوار نوبنیاد خ ۲۳۰۰ ۲۹-۳۷۷۴۲۱۲۸-۰۷۱ ۳۷۷۴۴۸۵۹-۰۷۱ ۰۹۱۷۳۱۳۷۳۸۰
۵ امیر حشمتی ۱۲۰ ارومیه جاده دریا کیلومتر ۲ روبروی پاکدیس ۸۱-۳۲۳۳۸۸۸۰-۰۴۴ ۳۲۳۵۹۵۹۲-۰۴۴ ۰۹۱۴۴۴۱۷۴۸۳
۶ محمد گرشاسبی ۱۴۲ کرمانشاه کرمانشاه دیزل آباد-بین خیابان ۱۰۰ و ۱۰۱- کوی پمپ گاز-گاراژ سرخس ۳۸۲۶۲۸۱۸۰۸۳ ۳۸۲۶۲۸۱۹۰۸۳ ۰۹۱۸۳۳۳۶۷۸۴

۰۹۳۵۸۳۵۱۱۸۷

۷ محمد گرمابی ۱۴۳ نیشابور استان خراسان رضوی، شهرستان نیشابور، بلوار رسالت، نمایشگاه ستاره گرماب ۴۲۶۱۷۷۹۶-۰۵۱ ۴۳۳۵۶۶۶۱-۰۵۱ ۰۹۱۵۵۵۱۰۱۵۸
۸ محمد بخشنده ۱۴۴ تهران استان تهران، جاده ساوه، اسلامشهر،نرسیده به میدان نماز،بهرام آباد، جنب پمپ بنزین پروما، گاراژ سوپر ماک، نمایشگاه بخشنده ۵۶۶۹۴۳۰۹- ۵۶۳۷۹۰۰۸ ۵۶۶۹۴۳۰۹ ۰۹۱۳۱۱۸۱۱۴۵

۰۹۱۳۱۱۸۴۷۱۳

۹ محمد رضا امیری ۱۴۵ خواف-سنگان استان خراسان رضوی- شهرستان خواف سنگان- سه راهی معدن- پلاک ۱۰ ۰۵۱۵۴۱۲۴۸۸۲ ۰۵۱۵۴۱۲۴۸۸۲ ۰۹۱۵۷۶۶۲۳۰۱-۰۹۱۵۱۰۳۶۸۳۴
ردیف اسم شعبه كد استان/شهر آدرس تلفن فاکس تلفن همراه
۱ مشهد(شرقی-هروی) ۲۱۰ خراسان رضوي مشهد جاده قوچان(سنتو)-كيلومتر ۵ ۳۶۶۵۵۶۶۲-۰۵۱

۶-۳۶۵۱۴۲۸۴-۰۵۱

۳۶۵۱۴۲۸۷ -۰۵۱ شرقی:۰۹۱۵۱۵۸۲۴۸۲

هروی:۰۹۱۵۱۰۹۷۵۱۴

۲ گلستان-نكاء(زارع) ۲۱۱ مازندران مازندران شهرستان نكاء- جنب شهرك صنعتي نكاء- كيلومتر ۵ ۳۴۷۷۵۳۲۱-۰۱۱ ۳۴۷۷۵۳۲۰-۰۱۱ قمری:۰۹۱۵۱۱۵۶۶۸۰
۳ اسلامشهر ( دزفولیان) ۲۱۳ تهران اتوبان آزادگان اسلامشهر شهرک کامیونداران بلوار کوثر جهان لودر ۱۴-۵۵۲۵۳۴۱۱ ۵۵۲۶۹۱۶۴   دزفولیان۰۹۱۲۱۷۹۰۸۴۸
۴ چابهار (هوتی) ۲۱۴ چابهار منطقه آزاد چابهار-پیکره صنعتی-قطعهA126 ۴۴۴۷۷۲۶-۰۵۴۵ ۴۴۴۷۷۲۶-۰۵۴۵ ۰۹۱۵۹۹۵۰۷۱۳
۵ تعمیرگاه تیراژ مشهد(مومنی) ۲۱۵ مشهد بلوار سرخس-آخر قلعه خیابان- روبروی مزرعه نمونه-جنب کارخانه آجر ماشینی آژند ۳۳۹۶۰۰۰۹-۰۵۱ ۳۳۹۶۳۰۴۳-۰۵۱  
۶ سمنان(طباطبایی) ۲۱۶ سمنان کیلومتر ۵ جاده سمنان به دامغان-بعد از پلیس راه-شهرک صنعتی-فاز ۳-جنب جرثقیل میعاد-شرکت تیراژه ماشین و تیراژه دیزل ۸۲-۳۳۶۵۱۰۷۳-۰۲۳ ۳۳۶۵۱۰۷۵-۰۲۳ ۰۹۱۲۳۹۸۴۷۰۹
Call Now Button