گواهینامه رضایت مندی مشتریان (ISO10002) چیست؟

درشرکت تیراژه ماشین استفاده از نظرات ، دیدگاهها و خواسته های مشتریان به عنوان یکی از مهمترین ابزار برای ارتقای کیفیت محصولات و توسعه خدمات می باشد که موفقیت خود را مرهون تفکر مشتری مدارانه دانسته و در جهت توسعه و اجرای این استراتژی گامهای موثری برمی دارد . استقرار ، اجرا و اخذ گواهینامه بین المللی استاندارد ISO10002 نشان از اهمیت مشتری، خواسته های وی وهمچنین پاسخ گو بودن به موارد نارضایتی مشتری در درون شرکت می باشد. به یاد داشته باشیم : "حتی از مشتریان ناراضی نیز می توان مشتریان وفادار و ماندگار ساخت" "به علاوه هزینه جذب یک مشتری جدید حداقل چهار برابر بیشتر از هزینه حفظ مشتریان جاری است". اهداف اخذ گواهینامه ISO10002 از هدف های اصلی شرکت تیراژه ماشین در اخذ ISO10002 جلب رضایت مشتریان از طریق ارائه خدمات با کیفیت مطلوب است. در شیوه نوین مدیریت شرکت تیراژه ماشین در نظام اداری و اجرایی ، رضایت مردم از کیفیت محصولات و خدمات یکی از شاخص های اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه می باشد و مؤلفه هایی از قبیل سرعت، صحت و دقت در انجام کار، چگونگی رفتار و برخورد با مشتریان ، اطلاع رسانی مناسب و ... عواملی هستند که موجب رضایتمندی مشتریان می شوند. در شرکت تیراژه ماشین کیفیت مفهومی فراتر از مرغوبیت دارد و شاخص های دیگری نظیر دوام، بهداشت، ایمنی، به روز بودن، پشتیبانی و قابلیت اطمینان را نیز شامل می گردد. از جمله روشهای مؤثر تیراژه ماشین برای تأمین نیازها و انتظارات، برقراری ارتباط مؤثر با مشتری و سایر طرف های ذینفع است . هدف اصلی از استاندارد بین المللی ISO10002 طراحی، برنامه ریزی و اجرای فرآیند اثر بخش و کارآمد در رسیدگی به شکایات مشتریان برای تمامی فعالیتهای تجاری می باشد.

  • افزایش رضایت مشتری از طریق ایجاد محیطی مشتری مدار و آماده برای دریافت نظرات به منظور بررسی، و رسیدگی و سرانجام افزایش توانمندی شرکت برای بهبود خدمات به مشتریان.
  • تعهد و رسیدگی مستقیم مدیریت ارشد شرکت از طریق تهیه و به کارگیری منابع کافی، از جمله آموزش مستمر کارکنان شرکت
  • تشخیص و توجه به نیازها و انتظارات مشتریان
  • تحلیل و ارزیابی شکایات به منظور بهبود کیفیت محصولات و خدمت به مشتری.
  • بالابردن اثربخشی و کارآیی فرآیند رسیدگی به مشتریان
  • افزایش اعتبار شرکت به واسطه پاسخ گو بودن به مشتریان
  • کاهش مشتریان ناراضی وایجاد بستری مناسب برای جذب،حفظ و توسعه مشتریان
  • ایجاد مشتریانی وفادار و ماندگار
  • تبدیل مشتریان ناراضی به مشتریان راضی و خشنود
  • تشویق کارکنان به بهبود در مهارتهای رفتاری با مشتریان
Download PDF