پرداخت هزینه های ارسال قطعات و نیز هزینه های جابجایی و حمل دستگاه به تعمیرگاه مرکزی و یا منطقه ای تیرازه ماشین و بالعکس . پرداخت هزینه های کارگری (بجز موارد تحت مسوولیت تیرازه ماشین) و هکچنین هزینه های تجهیزات برای جابجایی قطعات در محل (این موارد در دوره گارانتی به عهده تیرازه ماشین است). * شركت تیراژه ماشین پس از اعلام كتبی خریدار مبنی بر بروز عیب و نقص ناشی از ساخت و تولید ماشین آلات در دوره تضمین، در اولین فرصت ضمن اعزام كارشناس فنی جهت بررسی دقیق مشكل و تشخیص عیب نسبت به رفع نقص اقدام می نماید. هزینه (بهای) قطعات تعویضی مشمول گارانتی و همچنین اجرت تعویض و تعمیر به عهده شركت تیراژه ماشین خواهد بود. .

تعهدات شرکت تیراژه ماشین شامل موارد زیر است : در صورت انتقال و واگذاری دستگاه به شخص ثالث خریدار متعهد می گردد کپی مستندات مربوط به فروش دستگاه به مالک جدید و همچنین کپی فرم شرایط گارانتی را که به امضا خریدار جدید رسیده است ظرف یک هفته به شرکت تیراژه ماشین ارائه و تسلیم نماید . * جایگزینی روغنهای روانكار ، فیلترها، ضدیخ ها و سایر اقلام سرویس كه به علت عیب و نقص بوجود آمده (در ساخت و تولید)و غیر قابل استفاده مجدد گردیده به عهده تیراژه ماشین می باشد.
Download PDF